26 Mayıs 2010 Çarşamba

SQL Server 2005/2008 R2 Analysis Services Yedekleme İşlemi

SQL Server veri küpleri ile ilgileniyorsanız veri küplerini herhangi bir bozulmaya karşı yedeklemeniz gerekmektedir.Veri küpleri standart bak uzantılı yedekleme mantığı ile yedeklenmemektedir.Bunun için aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi başlat çalıştırdan SQL Server Management Studio açılmalı(Örneklemeler SQL Server 2008 R2 64 Bit versiyonunda yapılmaktadır) ve gelen ekranda server type seçeneğinde Analysis Services Bölümüne bağlanmalıyız.
Bağlandıktan sonra Database düğümü altındaki ilgili veri küpü üzerinde sağ klik yaparak backup seçeneğini seçerek aşağıdaki ekrana gelmeliyiz.Yukarıdaki ekranda  Browse  tuşu ile backup dosyasının kayıt edileceği yeri seçebiliriz.Aşağıda yer alan seçeneklerde ise yedekleme dosyamızı güvenli olması açısından şifreleyebilmemizi sağlayan Encrypt Backup File seçeneği bulunmaktadır.Normalde veri küpleri ile çalışırken yoğun proses işlemi yapıyorsak veri küpleri dosyasında büyüme olmaktadır.Bunun için Apply Compression seçeneği ile abf uzantılı veri küpü yedekleme dosyamızın boyutunu küçülterek yedekleme işlemini yapabiliriz.

2 Mayıs 2010 Pazar

SQL Server OLAP Küplerini Script ile Proses Etmek

Firmanızda  SQL Server İş zekası uygulamaları ve raporlama programı kullanıyorsanız raporları çektiğimiz veri küplerinin belirli zamanlarda proses (güncelleştirme) edilmesi gerekmektedir.Sağlıklı bir proses için gece iş yükünün az olduğu zamanlar seçilmeli ve bu işlem SQL Server Job planı ile yapılabilmelidir.Eğer SQL sunucunuzda aynı anda operasyonel iş yükü çok fazla ise otomatik SQL Server Job ları sunucuyu kitleyebilmekte ve SQL sunucuya erişimi durdurabilmektedir.Sorunu çözmek için proses işlemi elle script ile yapılabilir.SQL Management Studio açıldıktan sonra yukarıdaki şekilde Server Type Analysis Services seçilmeli ve Connect tuşuna basılarak aşağıdaki ekrana gelinmelidir. 
Yukarıdaki ekranda database düğümü genişletilerek Cubes den proses yapılacak veri küpünün üzerinde sağ klik yapılarak proses seçeneği seçilmeli ve aşağıdaki ekrana gelinmelidir.
yukarıdaki ekranda change settings butonu tıklanıp dimension key errors tabına geçilmeli ve sistemin proses süresince hata vermemesi için use custom error configuration ve ignore errors count butonları işaretlenerek OK tuşuna basılarak gelen ekranın sol üst köşesindeki script tuşuna basılmalı veaşağıdaki ekrandaki gibi Execute edilerek proses işlemi gerçekleştirilmelidir.